# شاملو

میلاد

ناگهان عشق آفتاب وار نقاب برافکند   و بام و در به صوت ِ تجلی درآکند، شعشعه ی آذرخش وار فروکاست و انسان برخاست. ... احمد شاملو مجموعه آثار - دفتر یکم: شعرها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید